Showing posts with label A. T. Ummer. Show all posts
Showing posts with label A. T. Ummer. Show all posts

Vellichillum Vithari Lyrics - വെള്ളിച്ചില്ലും വിതറി

Tuesday, September 25, 2018 0

  വെള്ളിച്ചില്ലും വിതറി  തുള്ളിത്തുള്ളി ഒഴുകും പൊരിനുര ചിതറും കാട്ടരുവി പറയാമോ നീ എങ്ങാണു സംഗമം എങ്ങാണു സംഗമം വെള്ളിച്ചില്ലും വിതറി  തുള്...

Theme images by imacon. Powered by Blogger.