Showing posts with label Ayyappantamma Neyyappam Chuttu. Show all posts
Showing posts with label Ayyappantamma Neyyappam Chuttu. Show all posts

Patti Kadikalley Lyrics - പട്ടി കടിക്കല്ലേ വീട്ടുകാരേ - Ayyappantamma Neyyappam Chuttu Song Lyrics

Monday, July 23, 2018 0

  എനിക്കിപ്പം പാടണം ഞാൻ പാടും ആ പാടിക്കോ പാടിക്കോ പാടിക്കോ ആ.. പട്ടി കടിക്കല്ലേ വീട്ടുകാരേ  ഞങ്ങളു പട്ടാണി വിക്കണ പുള്ളേരാണേ ...

Theme images by imacon. Powered by Blogger.