ഉന്നം മറന്നു തെന്നിപ്പറന്ന ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍ - Unnam Marannu Lyrics Malayalam

Tuesday, September 30, 2014 0

  ഉന്നം മറന്നു തെന്നിപ്പറന്ന പൊന്നും കിനാക്കളെല്ലാം ഒന്നിച്ചെടുത്തു കരളിന്നകത്തു ചില്ലിട്ടടച്ചതല്ലേ വെറുതേ കോലം തുള്ളും മനസ്സേ പാ...

വികാര നൗകയുമായ്‌ ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍ - Vikara Naukayumai Lyrics Malayalam

Sunday, September 28, 2014 0

  വികാരനൗകയുമായ് തിരമാലകളാടിയുലഞ്ഞു കണ്ണീരുപ്പു കലര്‍ന്നൊരു മണലില്‍ വേളിപ്പുടവ വിരിഞ്ഞു രാക്കിളി പൊന്‍മകളേ നിന്‍ പൂവിളി യാത്രാമൊഴിയാ...

Theme images by imacon. Powered by Blogger.